---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Μερικές ακόμα αποσαφηνίσεις, για να έχετε ΟΡΘΗ γνώση και εικόνα του εργασιακού καθεστώτος των αποστράτων1) Μετά τη συμπλήρωση του 47ου έτους της ηλικίας, οι απόστρατοι εργαζόμενοι λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων μείον......... Όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

2) Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, έχει καθορισθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.4051/29.2.2012, καθώς και της παρ. Ι του άρθρου 138 του Ν.4052/1.3.2012.

3) Η προσαύξηση κατά έξι ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας...., ΙΣΧΥΕΙ από το 2010, νόμος 3863/10 (κατ επέκταση-αντικατάσταση του άρθρου 63 του ν.2676/99). Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη επαύξηση ίσχυε και θα ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους.

4) Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης, και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη.

5) Εκτός της αναστολής ή περικοπής της σύνταξης, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων. Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους.

6) Οι συνταξιούχοι γήρατος που αυτοαπασχολούνται, μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους (47ο για τους αποστράτους), υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Σας επισημαίνουμε ότι προβλέπεται επίσης η εξαίρεση από την καταβολή των προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών των συνταξιούχων που λόγω συγκεκριμένης απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπή για τη συγκεκριμένη απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης. Για παράδειγμα, ιατρός του Ε.Σ.Υ. που ασφαλίστηκε μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του Τ.Σ.Α.Υ. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο Τ.Σ.Α.Υ., χωρίς να καταβάλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

7) Σε ότι αφορά στον Ο.Α.Ε.Ε., εάν ασφαλισμένος του ανωτέρω φορέα διακόψει την ασφάλισή του και συνταξιοδοτηθεί από τον Οργανισμό, και στη συνέχεια κάνει έναρξη επαγγέλματος και ασφαλιστεί εκ νέου στον Οργανισμό, θα καταβάλει προσαυξημένες κατά 50% ασφαλιστικές εισφορές, ανεξάρτητα εάν η νέα δραστηριότητα είναι η ίδια ή διαφορετική από εκείνη για την οποία έλαβε σύνταξη από τον Οργανισμό (ή από τα πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α.).

Γ. Αντωνιάδης

4 σχόλια:

Βασίλης Δούλης είπε...

Κατόπιν επίσκεψής μου στον ΟΑΕΕ Λάρισας, ενημερώθηκα οτι δεν καταβάλουν προσαυξημένες εισφορές κατά 50% οι συνταξιούχοι του Δημοσίου (ΓΛΚ) που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.
Αυτό αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ:
http://www.oaee.gr/eisfores.asp?cateis_id=180&cat_id=0&cat_parenteis=160&banner_pgc=5&ctn_id=2&ctnsnd_id=1
αλλά και στην παρακάτω απόφαση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 31
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ : Απασχόληση συνταξιούχων.
ΣΧΕΤ .: «`Αρθρο 63 Ν . 2676/99, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 16 Ν . 3863/10»
...............ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Με μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3865/10, εξαιρούνται από την καταβολή προσαυξημένων εισφορών και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).......
(Σε όποιον ενδιαφέρεται, μπορεί να σταλεί ολόκληρη, με προσωπικό μήνυμα)

kaiafas είπε...

Αυτο όντως Βασιλη ίσχυε, σε συνάφεια πάντα με το άρθρο 10 τουν.3865/2010,(που πλέον τροποποιείται) οπως αναφερετο και στην οικεία εγκυκλιο....
"...Όμως, μετά την ισχύ του άρθρου 10 του ν.3865/2010, ΦΕΚ Α΄/120, «Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», οι συνταξιούχοι του δημοσίου που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 ή αυτοαπασχολούνται, εξαιρούνται από την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως ισχύει, και ως εκ τούτου η ανωτέρω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής και επομένως δεν καταβάλλονται προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. "
Τωρα ισως θα πρεπει να περιμενουμε τη νεα ερμηνευτική,μ που όμως σθγουρα θα είναι προσαρμοσμένη στα προβλεπομενα του νεου νομου και του 3863/10.
Γ.Αντωνιάδης

DIMITRIS είπε...

Σας ευχαριστούμε για τις πολύ διαφωτιστικές αναρτήσεις σχετικά με τα εργασιακά αποστράτων και την κωδικοποίηση τους.
Μήπως μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει αν η περικοπή της σύνταξης από του ποσού άνω των 30 ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη(1.007 ευρώ) συν το 30% της διαφοράς των συνταξίμων αποδοχών (π.χ. για σύνταξη 1710-1007=703Χ30%=210,9+402,8 για 2 ανήλικα τέκνα=1620,6 ευρώ) προβλέπεται σε κάποια διάταξη νόμου? Δεν το είδα στο σχετικό άρθρο του νέου νόμου, μήπως είναι κάπου αλλού?
Εάν κάποιος παραδίδει μαθήματα για ένα εξάμηνο, ως ωρομίσθιος, είναι μισθωτός? Ιδίως εάν αμείβεται με «απόδειξη δαπανών» του εργοδότη.
Επίσης έχετε υπόψη σας τι γίνετε με το 10ωρο?
Με εκτίμηση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

kaiafas είπε...

Είναι στο νομο 2676/99 όπως τροποποιηθηκε με τον ν. 3863/2010.Επίσης για τα ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, διαβάστε εδώ :
http://www.apofoitoissas.gr/articles/1049-to-q-q.html

Γ.Αντωνιάδης