---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση Επιτυχόντων των Χορηγιών της Τράπεζας Πειραιώς 2011 - 2012

     Δυστυχώς η τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να μας αγνοεί και να μην ενημερώνει πόσους αλλά και ποιους αριστούχους μαθητές, τέκνα μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, έχει προσλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζουμε την από 20 Μαΐου 2013, ενέργεια μας προς την ΕΑΑΣ με κοινοποίηση το ΜΤΣ "Αναζητείται διαφάνεια για τις προσλήψεις στην Τράπεζα Πειραιώς" και η από 22 Μαίου 2013, αντίστοιχη ενέργεια της ΕΑΑΣ προς το ΜΤΣ "Άμεση ενέργεια από την ΕΑΑΣ προς το ΜΤΣ για το θέμα των Χορηγιών της Τράπεζας Πειραιώς". Δυστυχώς απάντηση δεν πήραμε ούτε από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ούτε και την Τράπεζα Πειραιώς... Πλήρης αδιαφορεία ή πλήρης αδιαφάνεια; 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ / Αθήνα, 26 Φεβ 2014
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ
(Για το Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της “PICAR ΑΕΕ” προς τους μετοχομερισματούχους του ΜΤΣ)
Στην Αθήνα σήμερα στις 26/2/2014 ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό 18/4/02-12-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους: Ταξχο Νικόλαο Τσελεκίδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ, ως Πρόεδρο, Αντγο ε.α Παντελή Μαυροδόπουλο, Πρόεδρο ΕΑΑΣ, ως μέλος, Αντγο ε.α Αλέξιο Αδαμόπουλο, Εκπρόσωπο ΕΛ.ΑΣ, ως μέλος, Γεώργιο Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πειραιώς Real Estate Α.Ε., ως μέλος, Κωνσταντίνο Χρυσικό, Γενικό Δντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Πειραιώς Real Estate Α.Ε., ως μέλος, Τατιάνα Τούντα, Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Κεντρικών Μονάδων & Θυγατρικών Εσωτερικού της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, ως μέλος, Θεόδωρο Τσουκάτο, Διευθυντή Διαχείρισης Αμοιβών & Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, ως μέλος, συνήλθε με αντικείμενο: Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του
ΜΤΣ. Τη βράβευση δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ΄ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ. Τη βράβευση των πρωτευσάντων κατά την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές, σύνολο δώδεκα (12), (έξι (6) πρώτοι με έτος εισαγωγής 2012 και έξι (6) δεύτεροι με έτος εισαγωγής 2012) τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ. Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες. Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα πέντε (15) χρήζοντες βοηθείας μερισματούχους του ΜΤΣ. Την πρόσληψη δύο (2) αριστούχων αποφοίτων Λυκείου σχολικού έτους 2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, ως υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς. Το ΜΤΣ για την υλοποίηση των ανωτέρω χορηγιών συγκέντρωσε τις υποψηφιότητες, τις οποίες απέστειλε στη “PICAR ΑEE”. Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω αποφάσισε τα εξής:  
Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2011-2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι, μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ σαράντα εννέα (49) μαθητών με βαθμολογία είκοσι (20) (υπεράριθμοι), είναι οι παρακάτω:  
- ΛΙΑΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΜΠΑΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ
- ΚΑΖΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ
- ΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΣΚΡΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΠΡΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
- ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
 
Όσον αφορά τη βράβευση των δέκα (10) αριστευσάντων μαθητών (βαθμός άνω του 19) στη Γ’ τάξη Λυκείου σχολικού έτους 2011-2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω και επελέγησαν ως εξής: 
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΨΑΛΗ ΕΥΣΕΒΙΑ
- ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
- ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
- ΚΟΥΜΑΡΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΝΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
- ΤΣΟΤΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ – ΣΙΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 Όσον αφορά τη βράβευση των δώδεκα (12) πρωτευσάντων κατά την κατάταξή τους στις Στρατιωτικές Σχολές το έτος 2012, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ (1η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).
- ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2ος- Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής).
- ΜΟΥΔΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (1η -Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων).
- ΝΤΟΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2η-Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ).
- ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (1ος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).
- ΖΟΥΜΠΟΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2ος- Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων).
- ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1ος- Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ).
- ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2ος - Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ).
- ΜΑΛΑΣΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (1η-Σχολή Μόνιμων Υπξκών).
- ΠΡΩΪΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (2ος- Σχολή Μόνιμων Υπξκών).
- ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (1η-Σχολή Αστυφυλάκων).
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (2ος- Σχολή Αστυφυλάκων).

Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δεκαπέντε (15) μερισματούχους χρήζοντες βοηθείας του ΜΤΣ η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, το ποσοστό αναπηρίας και την πάθηση η δε επιτροπή θεώρησε σκόπιμο την εξαίρεση όσων είχαν λάβει αντίστοιχο βοήθημα στο παρελθόν και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:
- ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΗ
- ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
- ΒΟΥΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΒΑΡΒΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ
- ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
- ΒΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε δέκα (10) οικογένειες μερισματούχων του ΜΤΣ που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες, η επιλογή έγινε με βάσει το δηλωθέν εισόδημα, καθώς επίσης το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων και δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:  
- ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΖΙΩΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΔΕΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΖΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΝΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
- ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 
Όσον αφορά την πρόσληψη δύο (2) αριστούχων αποφοίτων Λυκείου σχολικού έτους 2011-2012 και δύο (2) Πτυχιούχων, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, ως υπαλλήλων του Ομίλου Πειραιώς, η “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” θα αποφασίσει βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών για την πρόσληψη του προσωπικού. Οι καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και τα δικαιολογητικά εστάλησαν στην Τράπεζα για τις περαιτέρω ενέργειές της. 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: