---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3-5 & ΒΟΥΛΗΣ

1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, για την αξιοποίηση του κτηρίου ιδιοκτησίας ΜΤΣ επιφανείας 5.288,14 τ.μ που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής.  
2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι η 31η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ, στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 2ος όροφος), όπου θα ακολουθήσει και η αποσφράγισή τους, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού, με την καταβολή ποσού 30,00 €, στα παραπάνω γραφεία, από τις 28 Φεβρουαρίου 2014 καθημερινά και ώρες από 08:00 μέχρι 14:00, τηλ 2111048-236 - 237 και 210-3227767.  
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: