---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Προτάσεις νομοθετικής αποτύπωσης των μη περαιτέρω περικοπών σε ΕΔ και ΣΑ από την ΠΟΣ

Σε συνέχεια των συναντήσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα (11/2 και 13/6/2013) και προκειμένου να αποτυπωθεί νομοθετικά η απόφαση της κυβέρνησης, να μη προβεί σε περαιτέρω μειώσεις των μισθών και συντάξεων των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. για το έτος 2014,  που είχαν σχεδιασθεί και προβλέπονταν στο 4ετές πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η Ομοσπονδία υπέβαλε εγγράφως προς τον Υπουργό με επιστολή της, τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να περιληφθούν στην αναθεώρηση του συγκεκριμένου μνημονίου και στην αναμενόμενη επικαιροποίηση του μεσοπρόθεσμου:
1. Από το «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», που υπογράφτηκε μεταξύ Ελλάδας και τρόικας το Δεκέμβριο του 2012 και περιλαμβάνονται στο  κεφάλαιο 10.6 με τίτλο «Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2012 και Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική για 2013-16», τη διαγραφή:
α. του 4ου εδαφίου, της παραγράφου 1 που προβλέπει την «κατάργηση αυτόματων προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το 2014 με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 88 εκατομμύρια ευρώ καθαρά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές»,
β. του 6ου εδαφίου, της παραγράφου 2 που προβλέπει τη «μείωση συντάξεων στρατιωτικών και αστυνόμων λόγω της κατάργησης των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών».
2. Από τους στόχους - προβλέψεις του 4ετούς προγράμματος Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως αυτές έχουν περιληφθεί στο Ν.4093/2012, τροποποιηθεί μεταγενέστερα με το Ν.4127/2013 και περιλαμβάνονται στον πίνακα 4, «Α. Παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών»  και συγκεκριμένα:
α. Από την παράγραφο 3 με τίτλο  Μισθολογικές παρεμβάσεις, στην παρέμβαση με α/α 17 «Νέο μισθολόγιο ενστόλων», τη διαγραφή του περιλαμβανόμενου για το έτος 2014 ποσού των 88,2 εκατ. ευρώ.
β. Από την παράγραφο 4  με τίτλο  Συντάξεις,  στην παρέμβαση με α/α 8 «μείωση συντάξεων ένστολων λόγω νέου μισθολογίου»,  τη διαγραφή του περιλαμβανόμενου για το έτος 2014, ποσού των 161,8 εκατ. ευρώ (ή εφόσον απαιτείται λογιστική τακτοποίηση, τη μεταφορά του ποσού αυτού στο έτος 2013, διότι οι επιβληθείσες από 1/8/2012 μειώσεις στους βασικούς μισθούς των στρατιωτικών, έχουν υπερκαλύψει τους σχετικούς στόχους).

Δεν υπάρχουν σχόλια: