---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Μισθολόγιο - Συντάξεις Στρατιωτικών: Οι αριθμοί μίλησαν. Οι αρμόδιοι θα μιλήσουν;;

Άρθρο του Ταξχου ε.α.  Βασίλειου Νικολόπουλου, Προέδρου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), Τακτικού Μέλους Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος
Γενικά
      Το θέμα του μισθολογίου και κατ΄ επέκταση των συντάξεων βρίσκεται στην κρισιμότερη καμπή του. Για να αποφύγουμε τις νέες άδικες μειώσεις  που έχουν προγραμματιστεί για το 2014, απαιτείται να γνωρίζουμε τις παραμέτρους που σχετίζονται με αυτό, να είμαστε οπλισμένοι με επιχειρήματα αποφασισμένοι να αντιδράσουμε δυναμικά σε κάθε απόπειρα καταπάτησης των δικαιωμάτων μας. Θα προσπαθήσω να συνεισφέρω σε αυτή την κοινή προσπάθεια παρέχοντας στοιχεία και πληροφορίες για το υπόψη θέμα, προκειμένου να αναδειχθεί  η αδικία
που έγινε σε βάρος μας.  Σε ότι αφορά το μισθολόγιο και τις συντάξεις οι προσεγγίσεις αναφέρονται σε στελέχη Ε.Δ. και Σ.Α.
Προβλέψεις Μνημονίου
    Το Δεκέμβριο του 2012 υπογράφτηκε μεταξύ Ελλάδας και τρόικας το «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», το οποίο προβλέπει:
Α. Σε ότι αφορά τους εν ενεργεία συναδέλφους (αποδοχές) τα παρακάτω:
· προοδευτικές μειώσεις στις μηνιαίες αμοιβές των υπαλλήλων των ειδικών μισθολογίων (δικαστές, διπλωμάτες, γιατροί διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ και ΤΕΙ, ένοπλες δυνάμεις και αστυνομία, υπάλληλοι αεροδρομίων, και γενικοί γραμματείς) με εφαρμογή από 1η Αυγούστου 2012, ως ακολούθως: 2 τοις εκατό κάτω από 1000 Ευρώ, 10 τοις εκατό για 1000-1500 Ευρώ, 30 τοις εκατό για 2.500 - 4.000 Ευρώ και 35 τοις εκατό από 4.000 Ευρώ.
· κατάργηση αυτόματων προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το 2014 με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 88 εκατομμύρια ευρώ καθαρά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. 
Β. Σε ότι αφορά τους αποστράτους (συνταξιούχοι στρατιωτικοί ΕΔ - ΣΑ) τα παρακάτω:  
· μείωση των συνολικών συντάξεων (κύρια κι δευτερεύουσες συντάξεις) για κάθε συνταξιούχο (μεταξύ 1.000 - 1.500 Ευρώ κατά 3 τοις εκατό για 1500-2000 Ευρώ κατά 5 τοις εκατό και πάνω από 2000 Ευρώ κατά 12 τοις εκατό),
· μείωση συντάξεων ειδικών μισθολογίων κατά αναλογία των μειώσεων των μισθών των ειδικών μισθολογίων,
· μείωση συντάξεων στρατιωτικών και αστυνόμων λόγω της κατάργησης των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών,
(Αναλυτικά ολόκληρο το μνημόνιο υπάρχει στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών : hellasmil.gr).
Η διαφορετικότητα του Στρατιωτικού μισθολογίου έναντι των άλλων Ειδικών.
      Τα παραπάνω  αποτυπώθηκαν στον Ν. 4093/2012 που περιλαμβάνει το 4ετές πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής,  με τις μειώσεις που όλοι βιώσαμε. Αυτά εφαρμόστηκαν σε όλα τα ειδικά μισθολόγια και όχι μόνο στους στρατιωτικούς, άρα διπλές μειώσεις, σε σχέση με όλους τους άλλους συνταξιούχους, έγιναν σε όσους αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Η διαφορά μας σε σχέση με τα υπόλοιπα δεκαοχτώ ειδικά μισθολόγια έγκειται κυρίως στις εξής δύο περιπτώσεις:
Α. Η πρόβλεψη μειώσεων των υπολοίπων ειδικών μισθολογίων σταματά στο τέλος του 2013, ενώ των στρατιωτικών έχει σχεδιαστεί και νέα (η τρίτη κατά σειρά με τον ίδιο νόμο, για το έτος 2014).
Β. Είναι το μοναδικό ειδικό μισθολόγιο που περιλαμβάνεται όλο το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο (ΕΔ-ΣΑ) σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια που ανά κλάδο περιλαμβάνουν μόνο το ανώτατο εξειδικευμένο προσωπικό για το συγκεκριμένο κλάδο (Δικαστικός κλάδος μόνο δικαστές–εισαγγελείς, όχι γραμματείς, επιμελητές, υπάλληλοι κλπ, Νοσοκομεία μόνο γιατροί, όχι νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό, οικονομικό κλπ.). Ενδεικτικά σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΠΕ στα ειδικά μισθολόγια υπάγονται:
  • Στρατιωτικοί (ε.ε.):  156.000
  • Ιατροί ΕΣΥ:   22.245
  • Δικαστικοί και Μέλη ΝΣΚ:  4.215
  • Διπλωμάτες:  885
  • Πανεπιστημιακοί:  11.920
  • Αρχιερείς:  85,    κλπ.
       Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  τα προσδοκώμενα ποσά εξοικονόμησης που υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό εργαζομένων να είναι μεγαλύτερα για τους στρατιωτικούς. Επειδή ΜΟΝΟ στο ειδικό μισθολόγιο στρατιωτικών περιλαμβάνονται ΟΛΕΣ οι βαθμίδες, κάποιες εκ των οποίων είναι χαμηλόμισθες, σύμφωνα με το μνημόνιο σε αυτές τις βαθμίδες οι μειώσεις θα έπρεπε να είναι ελαχιστότατες. Συγκρίνοντας τους συντελεστές του μισθολογίου παλαιού-νέου, διαπιστώνουμε ότι μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού οι μειώσεις συντελεστών είναι ελάχιστες (υπάρχει και αύξηση…), ενώ από το βαθμό του Σχη και πάνω δυσανάλογα μεγάλες (σχετικός πίνακας ΕΔΩ). Η αλλαγή στους συντελεστές είχε σημαντική επίπτωση στο χρονοεπίδομα, επίσης σημαντικές ήταν οι μειώσεις στα επιδόματα, ενώ καταργήθηκαν τελείως οι ΗΕΕ, με αποτέλεσμα τις μεγάλες μειώσεις που υπέστησαν τελικά άπαντες.
     Βέβαια το να μην μειωθούν οι ήδη χαμηλοί μισθοί των χαμηλόβαθμων στελεχών είναι σωστό. Το πλήθος όμως των χαμηλόβαθμων αποτελεί το 65-70% των στελεχών. Επειδή όπως είπαμε, το κράτος προσδοκά λόγω πλήθους προσωπικού ανάλογη εξοικονόμηση, δεν έλαβε καμία ειδική μέριμνα, με αποτέλεσμα  το προσδοκώμενο ποσό που δεν μπορεί να εξοικονομήσει από τους χαμηλόμισθους (και είναι λογικό, διότι ειδικά εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια μειώσεων) μετακυλύει το ποσό αυτό και το «εισπράττει» από τους μεγάλους βαθμούς. Έτσι ενώ οι μεγάλοι βαθμοί στην πραγματικότητα έχουν υποστεί ποσοστιαίες  μειώσεις μεγαλύτερες των άλλων ειδικών μισθολογίων, με το «παιχνίδι» των αριθμών («μεσοσταθμικός υπολογισμός»), αυτό δεν αποτυπώθηκε και το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί, λανθασμένα βέβαια, ότι θα πρέπει να προχωρήσει και σε νέα μείωση. Το θέμα θα ήταν ξεκάθαρο και απλό αν είχε ληφθεί η αντίστοιχη μέριμνα των άλλων ειδικών μισθολογίων, όπου οι χαμηλόβαθμοι των κλάδων αυτών (Νοσοκομειακών, Δικαστηρίων, Πανεπιστήμιων κλπ) υπολογίστηκαν ξεχωριστά, ήτοι ως δημόσιοι υπάλληλοι με το ενιαίο μισθολόγιο, που δεν υπήρχαν περιθώρια περικοπών. Αυτή η στρέβλωση στις αποδοχές των ε.ε., επιδεινώνεται υπέρμετρα στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, όπου οι συνταξιοδοτικοί βαθμοί είναι υψηλότεροι  και το αντίστοιχο πλήθος μεγαλύτερο (το 80,89% είναι βαθμού Ταγματάρχη / Αστυνόμου Α’ και πάνω), λόγω εξάντλησης κατά βάση της ιεραρχίας του καθενός, ανάλογα προελεύσεως.  Έτσι διαπιστώνουμε ότι στους ε.α. οι ποσοστιαίες μειώσεις ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (χωρίς το 5 - 10 - 15 - 20%) στους υπόψη βαθμούς  κυμαίνονται από 8,9 - 20,49%, που καταδεικνύει ότι ήδη έχει υπερκαλυφθεί η απαίτηση του Υπ. Οικονομικών, ξεπερνώντας συνολικά από αρχής κρίσης ακόμη και το 68%, αναλόγως βαθμού.
      Από την παραπάνω συνοπτική ανάλυση σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του τελευταίου μνημονίου που περιγράφτηκαν πιο πάνω, διαφαίνεται ο ομοιόμορφος τρόπος που αντιμετωπίστηκαν και συντάχθηκαν τα ειδικά μισθολόγια από το Υπ. Οικονομικών, ερμηνεύονται οι στρεβλώσεις που παρουσιάσθηκαν μόνο στο δικό μας και βέβαια καταρρίπτονται οι κατά τη γνώμη μου ανυπόστατες (επιεικώς) καταγγελίες κατά της στρατιωτικής ηγεσίας, περί δήθεν σύνταξης του μισθολογίου στρατιωτικών. Τα ειδικά μισθολόγια έγιναν από το Υπ. Οικονομικών, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού, που περιγράφηκαν πιο πάνω, γι’ αυτό προέκυψαν υπερβολές στις περικοπές μας.
Υπερβάλλουσες μειώσεις (το λάθος…)
       Εκεί όμως που υπάρχει ο μεγάλος «εκτροχιασμός» σε βάρος των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α, είναι στους στόχους-προβλέψεις του 4ετούς προγράμματος Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως αυτές έχουν περιληφθεί στο Ν.4093/2012 και τροποποιηθεί μεταγενέστερα. Συγκεκριμένα στον πίνακα 4, παράγραφο 4 Συντάξεις προβλέπει:
· α/α 7 «μείωση συντάξεων εξ αιτίας περικοπών στα ειδικά μισθολόγια»: 99,7 εκατ. ευρώ το 2013 (αρχικά ήταν 100 εκατ.) και συνολικά 116,2 εκατ. μέχρι και το έτος 2016. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΛΚ της 18ης Δεκ. 2012, τα 2/3 των περικοπών στα ειδικά μισθολόγια  αφορούν στρατιωτικές συντάξεις (περίπου 120.000), ήτοι για το έτος 2013 είναι 66,4  εκατ. ευρώ ή 77,46 εκατ. μέχρι και το έτος 2016.
· α/α 8 «μείωση συντάξεων ένστολων λόγω νέου μισθολογίου»: 161,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2014 και συνολικά 172,8 εκατ. ευρώ μέχρι και το έτος 2016.
       Αναλύοντας τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, με μία πρώτη εκτίμηση υπολογίσθηκε  ότι έναντι του στόχου των 66,4 εκατ. για το έτος 2013, οι μειώσεις που είχαν γίνει στις συντάξεις μας (δηλ. διαφορά σύνταξης Δεκ 2012 - Ιαν 2013), ΜΟΝΟ λόγω περικοπών στο μισθολόγιο των ε.ε. ανήρχετο τουλάχιστον στα 204 εκατ. ευρώ και αφορούσαν τις μειώσεις συντάξεων 17 μηνών (1/8/2012 - 31/12/2013). Το θέμα αυτό το ανέδειξα ως Πρόεδρος της ΠΟΣ για πρώτη φορά στη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΣ την 5η Φεβρ. 2013, όπου συμμετείχε μεγάλος αριθμός φορέων αποστράτων και οι Πρόεδροι των τριών ΕΑΑ, οι οποίοι και χρησιμοποίησαν τα στοιχεία αυτά, κατόπιν συνεργασίας μας και περαιτέρω διευκρινήσεων, κατά τη συνάντησή τους με τον κ. Πρωθυπουργό την 11η Φεβ. 2013.
       Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας αριθμητικούς πίνακες των Μετοχικών Ταμείων και άλλα στοιχεία, υπολογίστηκε το ύψος της συνολικής μείωσης επί των καθαρών ποσών που υπέστημεν όλοι οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι, στο ποσό των 254 εκατ. ευρώ (με ενδεχόμενη απόκλιση της τάξης του 5-8%) δηλ. μία διαφορά μεταξύ του επιδιωκόμενου στόχου του μεσοπρόθεσμου και της συνολικής εξοικονόμησης από τις μειώσεις, που υπολογίζεται ότι φθάνει πιθανόν μέχρι και τα 188 εκατ., για το 2013, η οποία κατά την άποψη μας δεν δικαιολογείται.
      Όλα τα παραπάνω αναλύθηκαν στη συνάντηση της ΠΟΣ της 11ης Φεβ. 2013 με τον Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομικών  Χρήστο Σταϊκούρα   και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου. Από αυτή τη συνεργασία φάνηκε να συμβαδίζουν τα στοιχεία, οι αριθμητικοί υπολογισμοί και η μεθοδολογία μας με τους δικά τους, με αποκλείσεις που είχαν σχέση κυρίως με το πλήθος ανά συνταξιοδοτικό βαθμό, επιβεβαιώνοντας  σε μεγάλο βαθμό τη βασιμότητα των εκτιμήσεών μας. Ο κ. Σταϊκούρας δεσμεύτηκε πως θα γίνει λεπτομερής έλεγχος όλων των δεδομένων και των προβλέψεων μηχανογραφικά,  οπότε και θα μας ενημέρωναν. Μάλιστα ο Υπουργός εξουσιοδότησε τους συνεργάτες του για περαιτέρω συνεργασία με την ΠΟΣ, δηλώνοντας «μακάρι να έχει γίνει λάθος για να το αποκαταστήσουμε». Η συνεργασία αυτή απέδωσε καρπούς με τον κατ΄ αρχήν προσδιορισμό από το ΓΛΚ του ύψους υπέρβασης που πράγματι υπάρχει και  είναι αξιόλογη η υπέρβαση αυτή που αποδέχεται το ΓΛΚ, πλην όμως εξακολουθούμε να αμφισβητούμε το ύψος της και τον επιμερισμό κατ’ έτος που κάνει. Παράλληλα ζητήσαμε ύψος συντάξεων κατά βαθμό σε συγκεκριμένες περιόδους που άλλαζαν οι συντάξεις (2009-31/12/2012 - 1/1/2013 - 1/2/2013),  για συγκρίσεις και εξαγωγή αποτελεσμάτων και μας παρασχέθηκαν μοντέλα συντάξεων κατά βαθμό από Λοχαγό - Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Τέλος ζητήσαμε το πλήθος κατά συνταξιοδοτικό βαθμό και μας παρασχέθηκαν οι  σχετικοί πίνακες.
       Από την ανάλυση των παραπάνω πλέον ακριβέστερων στοιχείων, για προσδιορισμό του ΚΑΘΑΡΟΥ ποσού που προκύπτει από τις μειώσεις λόγω μισθολογίου, συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων επιδομάτων επικινδυνότητας για όσους δικαιούνται, προκύπτει συνολικό δημοσιονομικό όφελος που ανέρχεται μηνιαίως σε 14.204.007 ευρώ ή σε 241.458.604 ευρώ για το διάστημα από 1 Αυγ. 2012 έως 31 Δεκ. 2013, έναντι του στόχου 2013 (να θυμίσω) 66,4 εκατ. ευρώ.
       Κατά τη δεύτερη συνάντηση της ΠΟΣ με τον Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομικών την 13η Ιουνίου 2013, αποδέχθηκε ο Υπουργός την υπέρβαση που έχει γίνει στους αποστράτους με βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ, η οποία προφανώς οδηγεί σε μη περαιτέρω μείωση, αλλά και τις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί στο μισθολόγιο, τα οποία μπορούν να διορθωθούν σε ένα νέο εκσυγχρονισμένο, εν αναμονή επίσημης τοποθέτησης του Πρωθυπουργού επί του θέματος.
       Σε όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει στενή συνεργασία και αλληλοενημέρωση μεταξύ των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ - ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ), της ΠΟΣ και των εν αποστρατεία τεσσάρων (4) μελών που συμμετέχουν στην επιτροπή μισθολογίου του ΥΠΕΘΑ, που είναι  οι Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α. (Πρόεδρος Συντ. Συμβουλίου), ο Ταξίαρχος (Α.Σ.) ε.α. Β. Νικολόπουλος (ΕΑΑΣ), ο Πλοίαρχος (Ο) Ι. Αντωνιάδης Π.Ν. ε.α. (ΕΑΑΝ) και ο Σμήναρχος (ΥΥΟ) ε.α. Α. Πάνος (ΕΑΑΑ). Ταυτόχρονα οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων ενημέρωσαν σχετικά τα Κόμματα της Βουλής και τον ΥΕΘΑ. Παράλληλα η ΠΟΣ είχε επαφές με τον Οικονομικό Κλάδο της ΕΛΑΣ, με τις Ενώσεις και Ομοσπονδίες των Σ.Α. για ενημέρωση. Δυστυχώς, στην επιτροπή του ΥΠΕΘΑ τα ε.α. μέλη έχουν προσκληθεί και συμμετάσχει μία μόνο φορά (22 Απρ. 2013). Μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό επιδιώκεται η συνέχιση, επίσπευση και ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής, διότι μόνο εφόσον αποτυπωθεί νομοθετικά η διατυπωθείσα βούληση του Υπ. Οικονομικών, θα πιστέψουμε στις διάφορες εξαγγελίες.
Συμπέρασμα.
      Με τα στοιχεία που διαθέτουμε και παραθέσαμε, θεωρούμε ότι οι μειώσεις που έχουν γίνει με βάση το Ν.4093/2012 και αφορούν ΜΟΝΟ τη σύνδεση με το μισθολόγιο των ε.ε. (πρώτη μείωση από 1/8/2012), υπερκαλύπτουν ήδη από το έτος 2013, τις προβλέψεις του 4ετούς προγράμματος Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, οπότε δεν θα πρέπει να υπάρξει και  τρίτη (3η) μείωση  για το 2014, ΧΩΡΙΣ αυτό να έχει οποιοδήποτε επίπτωση σε άλλες  κοινωνικές ομάδες. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εξορθολογισμού του μισθολογίου / συντάξεων των Στρατιωτικών  και των Σωμάτων Ασφαλείας, εντός των πλαισίων του Μνημονίου Συνεννόησης  Δεκ. 2012, ώστε να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των βαθμών. Ταυτόχρονα δεν επηρεάζεται ο σχεδιασμός του 4ετούς προγράμματος σε ποσά.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
     Σημαντικό ρόλο πλέον έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ιδιαίτερα ο νέος Υπουργός Δημ. Αβραμόπουλος, στη διαμόρφωση του μισθολογίου χωρίς άλλες περικοπές, για τους εξής κατά τη γνώμη μου  βασικούς λόγους:
· § Η βαρύτητα που έχει στην Κυβέρνηση και στο κόμμα,  του δίνει το δικαίωμα της διεκδίκησης έως και απαίτησης, ιδιαίτερα μετά την ανάδειξη των αναμφισβήτητων στοιχείων της κατάφωρης αδικίας (λάθους;) που έχει γίνει σε βάρος των ε.ε. και ε.α. στελεχών. 
· § Ως προερχόμενος από το Διπλωματικό Σώμα, πρώην Υπουργός  Εξωτερικών και ο καλύτερος εν δυνάμει  γνώστης των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής διπλωματίας,  θα γνωρίζει τις διαφαινόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στο χώρο της Εθνικής Άμυνας και την ενδεχόμενη προκληθείσα βλάβη στη συνοχή και το ηθικό των εν ενεργεία στελεχών, που βλέπουν την απαξιωτική αντιμετώπιση τους, επιφορτιζόμενοι βάρος που δεν τους ανήκει («…οι Ένοπλες Δυνάμεις έπρεπε να απορροφήσουν τους κραδασμούς από την εφαρμογή αυτής της πολύ δύσκολης πολπ πολιτικής, ….» παραδίδων ΥΕΘΑ).
· § Διότι δήλωσε μεταξύ άλλων, κατά την παραλαβή του ΥΠΕΘΑ «…να ορθώνουμε ανάχωμα σε οτιδήποτε μπορεί να απειλήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις από όπου και αν προέρχεται αυτό…. Οι μειώσεις των μισθών τα τελευταία δύο χρόνια έχουν οδηγήσει την διαβίωσή τους στα όρια της αξιοπρέπειάς τους….. Διότι πέρα από τις μηχανές, πέρα από τα εξοπλιστικά, πέρα από τα οπλικά συστήματα υπάρχει ο άνθρωπος…».
· § Εκτιμώ ότι θα υπάρχει η στήριξη της αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φώφης Γεννηματά και συνεργάτιδας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευαγγ. Βενιζέλου, ο οποίος έγινε κοινωνός των αδικιών κατά των στρατιωτικών, στη συνάντησή του με το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων την 12η Απριλίου 2013.
· § Όπως διαφάνηκε ξεκάθαρα, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών αλλά και τα στοιχεία που έχει το ΓΛΚ ενισχύουν την άποψη αυτή.
· § Τα ποσά που έχουν σχεδιασθεί να εξοικονομηθούν σε βάθος 4ετίας, εξοικονομούνται ήδη μέχρι το τέλος του 2013 (και μάλιστα προκαταβολικά).
· § Η εκπόνηση του νέου μισθολογίου στρατιωτικών, ώστε να προσομοιάζει ως φιλοσοφία με τα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια, δεν συμπίπτει με αναθεώρηση άλλο μισθολογίου, ώστε να υπάρχουν εφελκυσμοί.
Δια ταύτα…
     Η κατάσταση των αποστράτων και των εν ενεργεία συναδέλφων είναι ήδη τραγική, λόγω των τεράστιων και αλλεπάλληλων περικοπών που φθάνουν συνολικά (συντάξεις / μισθοί, δώρα, μερίσματα  κλπ) μέχρι και το 68% από το 2009 και ορθώς θεωρούνται ΑΔΙΚΕΣ, συγκρινόμενες με τις μειώσεις που έχουν υποστεί οι άλλες κοινωνικές και εργασιακές ομάδες, ενώ είμαστε οι μοναδικοί, στους οποίους έχει προγραμματισθεί  και  νέα μείωση για το 2014. Οι εξοντωτικές αυτές και πρωτοφανείς μειώσεις, έχουν πλημμυρίσει  από αγανάκτηση, οργή και απογοήτευση το σύνολο των συναδέλφων,  που βλέπουν να χάνουν την αξιοπρέπειά τους και να οδηγούνται σε οικονομικό και ψυχολογικό αδιέξοδο. Πέραν αυτών θεωρούμε ότι το πολιτικό όφελος για την Κυβέρνηση θα είναι σημαντικό, διότι οι μη περαιτέρω μειώσεις αντανακλούν σε 276.000 οικογένειες (ε.ε. και ε.α. των  ΕΔ & ΣΑ). 
    Αυτό που απαιτείται είναι η «πολιτική βούληση» και η διάθεση υλοποίησης της δέσμευσης του κ. Πρωθυπουργού, της 11ης Φεβ 2013 προς τους Προέδρους των τριών Ενώσεων αποστράτων (ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ), περί «μη άλλων περικοπών το 2014», η ειλικρινής θέλουμε να πιστεύουμε τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στην τελευταία συνάντησή του με την ΠΟΣ και η αποφασιστικότητα του νέου ΥΕΘΑ. Τα οικονομικά στοιχεία μίλησαν. Ας μιλήσουν με βάση αυτά  οι αρμόδιοι και όχι με «διαρροές».

14 σχόλια:

Συγκάτοικος είπε...

Χαίρομαι πραγματικά γιατί ο κ. Νικολόπουλος εργάζεται αθόρυβα και επί της ουσίας για τους συναδέλφους του, προσωπικά τον ευγνωμονώ, μακάρι να τον μιμηθούν κάποτε και οι κυνηγοί των μαγισσών.

Ε. Κατσαμπέκης

tx είπε...

Δεν θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω επι της ουσίας γιατί θα γίνω πολύ πικρός σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα και την σκοπιμότητα των συναντήσεων με τον κο Σταϊκούρα δεδομένου ότι μετά απο κάθε συνάντηση και αφού του παρουσιάζει ο κος Νικολόπουλος τα "πραγματικά" στοιχεία η σύνταξή μας μειώνεται(ή ο κος Σταϊκούρας είναι αργόστροφος και δεν καταλαβαίνει αυτά που του λένε ή πρόκειται απλά για στάχτη στα μάτια του κόσμου για να λέμε ότι τα συζητάμε).
Η απορία μου όμως είναι η εξής : Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κου Νικολόπουλου στην επιτροπή για τη σύνταξη του νέου μισθολογίου συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ΕΑΑ Οι εκπρόσωποι των ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ είναι οικονομικοί ενώ της ΕΑΑΣ ο κος Νικολόπουλος όχι. Θα μπορούσε άραγε η ΕΑΑΣ να εξηγήσει την σκοπιμότητα εκπροσώπησής της απο τον κο Νικολόπουλο και όχι πχ απο τον συνάδελφο του Οικονομικού που βάσει καταστατικού εκλέγεται στο ΔΣ αυτής; Υπάρχει απόφαση ΔΣ που να ορίζει ως εκπρόσωπο της ΕΑΑΣ τον κο Νικολόπουλο και με βάση ποιά κριτήρια επελέγη; Παίρνει οδηγίες απο κάποιον (εντός ΕΑΑΣ) ή εκφράζει προσωπικές του απόψεις στην εποτροπή σύνταξης του μισθολογίου; Με ποιά ακριβώς διαδικασία τις λαμβάνει και με ποιά διαδικασία ελέγχεται αν τις υλοποίησε ή έκανε κάτι άλλο;
Δερμεντζόγλου Στάθης

Nathan Punta είπε...

σαφως ο κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ εχει κανει ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ στο θεμα και ειναι αξιος πολλων συγχαρητηριων....


και συμφωνω επισης οτι ο ΡΟΛΟΣ των ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ δεν πρεπει να ειναι ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ δεδομενου οτι εχουν τους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ που μπορουν να παρουν πανω τους το παιχνιδι....απορω γιατι δεν το κανουν.....

Ευσταθιος Λεκκας είπε...

Ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Α/ΓΕΕΘΑ στον «προθάλαμο» του πρόσφατου ΚΥΣΕΑ, τον επαίνεσε δημόσια για την υιοθέτηση και τήρηση της γραμμής της αρχιτεκτονικής των, άδικων όντως, παραπάνω μειώσεων με την αποδοχή της προταθείσης (άραγε από ποιον;) γραμμής για μειώσεις των αποδοχών άνω των 1000 Ευρώ κλπ που περιγράφηκε ποιο πάνω (…προκειμένου να μην αποδομηθεί ο κορμός των ΕΔ...).
Άραγε μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει εάν έγιναν με το ΓΕΕΘΑ διαβουλεύσεις καιπότε έγιναν αυτές; επίσης ποιοι έλαβαν μέρος εκτός του ΓΕΕΘΑ («εξωκοινοβουλευτικοί σύμβουλοι αυτού») εάν έλαβαν; προκειμένου να τους επαινέσουμε κατάλληλα;
Το μνημόνιο είναι προϊόν διμερούς τουλάχιστον «συνεργασίας» και συναινέσεως.

GREKO είπε...

Γι'αυτό ξανά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για καλύτερες μέρες!!!!

tasofara είπε...

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
Α. Ο κ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ
Β. ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ!(ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΕΛΕΓΗ;)

ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΕΔΩΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ!!!" ....ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΛΑΕΙ;...ΜΗΠΩΣ ΕΝΝΟΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ;..ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΤΙ; ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ;...ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΡΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΕΦΘΑΣΑ ΣΤΑ 1000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑ ΦΘΑΣΕΙ;

ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΟΛΥ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
Α. "Εκτιμώ ότι θα υπάρχει η στήριξη της αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φώφης Γεννηματά και συνεργάτιδας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευαγγ. Βενιζέλου, ο οποίος έγινε κοινωνός των αδικιών κατά των στρατιωτικών, στη συνάντησή του με το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων την 12η Απριλίου 2013."

ΠΟΘΕΝ ΤΟ ΕΚΤΙΜΑ ΑΥΤΟ Ο κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ; ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ "ΜΑΝΤΕΥΩ" "ΕΥΧΟΜΑΙ" "ΕΛΠΙΖΩ" ΑΝΤΙ ΤΟΥ "ΕΚΤΙΜΩ"; ...ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΣΤΡΑΦΗΚΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΒΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΕΓΕ: "ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ 55 ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ". ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΗΤΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΕΓΙΝΕ ΚΟΙΝΩΝΟΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ...!!!
ΕΥΓΕ κ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΕ. ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΣΑΣ.

Β. "Πέραν αυτών θεωρούμε ότι το πολιτικό όφελος για την Κυβέρνηση θα είναι σημαντικό, διότι οι μη περαιτέρω μειώσεις αντανακλούν σε 276.000 οικογένειες (εε και εα των ΕΔ & ΣΑ)"
ΤΙ ΛΕΤΕ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΕ; ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ!!!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΕ.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΝ) ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ

Apostolos είπε...

ΣΧΟΛΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Νο1:
Αυτό που με στεναχωρεί και γι’ αυτό κυρίως αποφάσισα να τοποθετηθώ, είναι ότι μερικοί επιδιώκουν να απαξιώσουν μια τεράστια, τεκμηριωμένη και προσεκτική προσπάθεια, στηριγμένη σε στοιχεία που αναζητούμε και επεξεργαζόμαστε επί 4 μήνες, στην οποία θεωρώ ότι στηρίζουμε τις προσδοκίες μας, για να αποφύγουμε σε πρώτη φάση τις περικοπές του 2014. Αντί λοιπόν να συνδράμουν στην κοινή προσπάθεια , κάποιοι «ελάχιστοι» πετροβολούν ή ακόμα και λασπολογούν. Ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία με διάφορους τρόπους, με μηνύματα, τηλέφωνα, e-mail κλπ, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και προσωπικά αντλώ δύναμη να αντισταθώ στην «ανθρωποφαγία». Τους ευχαριστώ.
Δεν ξέρω αν θα γλυτώσουμε τις μειώσεις του 2014, ξέρω όμως ότι αν συμβεί αυτό θα οφείλεται στην ανάδειξη της υπερβάλλουσας μείωσης, το γνωστό «λάθος». Και εδώ θα συμφωνήσω ότι δεν το βρήκε οικονομικός… Έγκλημα που ασχολήθηκα;
Όσο για τα κριτήρια ορισμού μου στην επιτροπή μισθολογίου μάλλον είναι αυτονόητα, αλλά και για να μην υπάρχει αγωνία σε μερικούς συναδέλφους, ενημερώνω ότι υπάρχει και σχετική αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ, που μου έχει κοινοποιηθεί (μόνο για την επιτροπή μισθολογίου αποκλειστικά και όχι για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση).
Δυστυχώς από αυτούς που θα έπρεπε, σχεδόν ΟΥΔΕΙΣ αναγνωρίζει το μέγεθος της προσφοράς μας όταν είμαστε ε.ε. και πολύ περισσότερο ως αποστράτων. Γι’ αυτούς μετράμε ως αριθμοί. Και αντί να τα στραφούμε κατά του πολιτικού συστήματος που μας εξαθλιώνει, αλληλοεξοντωνόμαστε.
Θα προτιμούσα να σταματήσω εδώ, αλλά για μη θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, αλλά και γιατί εκτιμώ την προσπάθεια του Αποστόλη και με σεβασμό σε εκείνους που ενημερώνονται από αυτό το BLOG, θα δώσω σύντομες απαντήσεις κυρίως στον κ. Φαραντάτο (νομίζω ότι θα καλύψω και τον κ. Δερμεντζόγλου) .
ΓΡΑΦΕΙ: « ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΩΝ ΑΠΕΔΩΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ!!!" ....ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΛΑΕΙ;...ΜΗΠΩΣ ΕΝΝΟΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ;..
ΑΠΑΝΤΩ: Εάν γνωρίζει ανάγνωση ας ξαναδιαβάσει να πάρει την απάντηση «Η συνεργασία αυτή απέδωσε καρπούς με τον κατ΄ αρχήν προσδιορισμό από το ΓΛΚ του ύψους υπέρβασης που πράγματι υπάρχει και είναι αξιόλογη η υπέρβαση αυτή που αποδέχεται το ΓΛΚ, πλην όμως εξακολουθούμε να αμφισβητούμε το ύψος της και τον επιμερισμό κατ’ έτος που κάνει.». Αν δεν μπορεί να καταλάβει το νόημα αυτών των απλών λέξεων, πρόβλημά του.

Apostolos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Apostolos είπε...

ΣΧΟΛΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Νο2:
ΓΡΑΦΕΙ: Α. Ο κ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.
ΑΠΑΝΤΩ: Και αυτό έγκλημα; Α!! Ξέχασε τους Αναπληρωτές…. Απ’ ότι ξέρω στο σωματείο που ανήκει και ο ίδιος, συναντήθηκε με τέως υπουργό και δεν τους ενόχλησε ή ειρωνεύτηκε κανείς; Γιατί ενόχλησε η συνάντηση της ΠΟΣ; Κάθε μέρα διαβάζουμε αρκετούς που συναντώνται. Τώρα ποιοι είναι αξιόπιστοι και με στοιχεία είναι υπό διερεύνηση (ΥΕΤ).
ΓΡΑΦΕΙ: "Πέραν αυτών θεωρούμε ότι το πολιτικό όφελος για την Κυβέρνηση θα είναι σημαντικό, διότι οι μη περαιτέρω μειώσεις αντανακλούν σε 276.000 οικογένειες (εε και εα των ΕΔ & ΣΑ)"
ΤΙ ΛΕΤΕ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΕ; ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ!!!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΕ.
ΑΠΑΝΤΩ: Εάν ο ίδιος έχει τρόπο να φέρει αυξήσεις ας μας τον πει και μας. Μάλλον δεν έχει καταλάβει τι μας περιμένει το 2014…Ή έχει οικονομική άνεση που δεν τον ενδιαφέρει. Από λόγια και «φωτοβολίδες» χορτάσαμε και βαρεθήκαμε. Και από… «φιλοσοφημένα λόγια». Έργα δεν βλέπω. Και το κυριότερο. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, όπως ίσως κάποιοι άλλοι. Δικαίωμά τους, απλά αυτοί τώρα μετανιώνουν, εγώ όχι. Το τι θα ψηφίσει ο καθένας, είναι ενήλικας και μπορεί να αποφασίσει. Ε!!! Δεν μπορεί;
ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΝ) ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;
ΑΠΑΝΤΩ: Να σταματήσει το παραμύθι των Τάξεων. Οι 19 φορείς που συμμετέχουν στην ΠΟΣ είναι 4 Σύνδεσμοι Όπλων, ένας Σώματος, ο ΣΑΑΥΣ, η ΛΑΣ, μία Ομοσπονδία και οι υπόλοιποι είναι σύνδεσμοι ΣΣΕ. Και το κυριότερο είναι ότι οι φορείς αυτοί εγράφησαν με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, που όλοι κατανοούν τη βαρύτητα αυτή. Τα ξέρει βέβαια, αλλά είναι η τακτική του αυτή…. Τώρα αν η λέξη « θεωρούμε…» είναι πολιτική ανάλυση….. μάλλον οι λέξεις έχασαν τα νοήματά τους.
Ουσία, προτάσεις, ουσιαστικές ιδέες έχετε; Καταθέστε τες για να βοηθήσετε. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια για ..κακές μάγισσες!!!

tasofara είπε...

ΣΧΟΛΙΟ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ 1 ΑΠΟ 4.
Ο κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΑΠΕΦΥΓΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ, ΔΙΟΤΙ ΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ:
1/ ΠΟΘΕΝ ΕΚΤΙΜΑ ΟΤΙ Η ΦΩΦΗ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ; ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟΝ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ;….(ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ)
2/ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΓΙΝΕ ΚΟΙΝΩΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΑΑ!!... ΜΑ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ Ή ΟΧΙ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΥΤΟ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΕ;
3/ ΓΙΑΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Ο κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΠΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΕΩΝ; ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ «ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 276.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ;». ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ (ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΑΣΗ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΝ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΘΕΝΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ): ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΣ, ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;

tasofara είπε...

ΣΧΟΛΙΟ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ 2 ΑΠΟ 4.
Ο κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ, ΑΝΑΜΑΣΩΝΤΑΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Α. ΛΑΘΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΛΗΣ ΑΝ ΟΧΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΤΑ "ΛΑΘΗ" ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ. ΑΠΛΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑ. ΚΑΙ ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 2010 ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ. ΑΠΛΩΣ ΕΚΕΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΩΣ «ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ». ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΗΞΕΡΑΝ ΟΙ ΤΡΟΪΚΑΝΟΙ ΚΛΠ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΤΟΥΣΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ. ΑΠΛΩΣ Ο ΚΑΘΕ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΚΛΠ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΟΤΕ ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΕΦΥΛΑΣΣΑΝ. (ΕΧΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΥ ΟΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΤΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕ ΣΤΑ 700 ΕΥΡΩ ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΓΕΛΟΥΣΑΝ). ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ Ο κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΥ ΔΕΚ 2012, ΟΤΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΤΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ!! ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ ΔΥΟ ΕΤΗ!! ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ.
Β. ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΑΔΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΥΤΕ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ, ΑΡΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΥΛΟΓΑΕΙ ΤΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ.

tasofara είπε...

ΣΧΟΛΙΟ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ 3 ΑΠΟ 4.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
Α. ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ.
ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΑΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ.
Β. ΟΣΑΚΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ Ο κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΑΠΕΦΥΓΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ. ΠΟΤΕ ΣΤΡΑΦΗΚΑΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΕ; ΟΠΟΤΕ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΣΤΗΛΙΤΕΥΣΟΥΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΑΘΗΤΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥ ΣΑΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΠΗΔΗΜΑΤΑΚΙΑ. ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;
Γ. ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ: «Ή έχει οικονομική άνεση που δεν τον ενδιαφέρει.»; ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΛΑΣΠΗ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΕ. ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΕΙΝΗ ΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΑΝ ΟΜΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2010,2011, 2012 ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΑ ΑΠΙΔΙΑ ΧΩΡΑΕΙ Ο ΣΑΚΚΟΣ.
Δ. ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΣ, ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΜΕ 200 ΕΥΡΩ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΣ, ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ. ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΣΩ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΘΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟΝ ΦΕΒ 2013 ΣΤΗΝ ΕΑΑΣ: «ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009, ΘΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ; ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ; ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΕΜΕΝΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ;»

tasofara είπε...

ΣΧΟΛΙΟ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ 4 ΑΠΟ 4.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ:
1/ ΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΨΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΔΗΘΕΝ ΕΓΙΝΕ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΗΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΘΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΟΥΝ.
2/ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΜΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ (ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) ΚΑΙ
3/ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

ΤΕΛΟΣ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΟΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΑΥΤΗΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Ή ΦΑΡΑΝΤΑΤΟ Ή ΑΠΟΣΤΡΑΤΟ. ΕΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ.
ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΤΑΣΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ

ΥΓ. ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΤΙ «Δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα των απλών λέξεων», «Δεν έχω καταλάβει τι μας περιμένει το 2014», «είναι η τακτική μου αυτή» κλπ κλπ ΤΟ ΑΦΗΝΩ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΟΣΩΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΣ.

tx είπε...

Δεν σκόπευα να ασχοληθώ και πάλι με το άρθρο του κου Νικολόπουλου ανεξάρτητα από τις απόψεις που θα εξέφραζε. Όμως σε ένα σημείο του σχολίου του αναφέρει για τον κο Φαραντάτο (στην προσπάθειά του να καλύψει και εμένα) ότι δεν αντιλαμβανόμαστε το νόημα των λέξεων και θα παρακαλούσα να μου εξηγήσει τα παρακάτω δεδομένου ότι είμαι χαμηλού IQ :
α. Εγώ τα ερωτήματα τα έθεσα στην ΕΑΑΣ (ρητορικά βέβαια γιατί ποτέ δεν περίμενα ότι οι αυτών εξοχότητες θα έχαναν χρόνο με την ασημαντότητά μου) . Γιατί τις απαντήσεις προσπάθησε να μου τις δώσει ο κος Νικολόπουλος ερχόμενος σε αντίθεση με τα λεγόμενά του ότι ορίσθηκε εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ για το θέμα της επιτροπής του νέου μισθολογίου ενώ συμπεριφέρεται ως εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ για όλα τα θέματα;
Δικαίωμά του βέβαια εφόσον του το επιτρέπει η ΕΑΑΣ.
β. Επί της ουσίας των ερωτημάτων μου ουδεμία απάντηση έλαβα εκτός του ότι «υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΣ που του έχει κοινοποιηθεί». Η αναφορά του αυτή ουδόλως με καλύπτει δεδομένου ότι η αιτιολόγηση δεν μου είναι γνωστή και δεν αρκούμαι στη δική του διαβεβαίωση. Θα ήταν δυνατόν να την κοινοποιήσει και σε μένα ώστε να γνωρίζω πως ένας άνθρωπος που με κανένα τρόπο δεν με εκφράζει (δεν είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΣ , κανένας Σύνδεσμος Τάξης ή Σύνδεσμος Σώματος που συμμετέχω δεν είναι μέλος της ομοσπονδίας του ) με εκπροσωπεί σε ένα τόσο τεράστιας σημασίας θέμα και μάλιστα αντί άλλων που κατά τεκμήριο είναι σχετικότεροι με το αντικείμενο; (Εδώ να του θυμίσω ότι το αντικείμενο της επιτροπής είναι το νέο μισθολόγιο συνολικά και όχι το όποιο «λάθος» , ηθελημένο ή μη , έγινε κατά την εφαρμογή των περικοπών και για τον εντοπισμό του οποίου δεν έχω και κανένα πρόβλημα να τον συγχαρώ)
γ. Στα υπόλοιπα ερωτήματα γιατί δεν απαντά (πχ ποιος του δίνει οδηγίες από το ΔΣ της ΕΑΑΣ για την γραμμή που θα ακολουθήσει , σε ποιόν λογοδοτεί και με ποια διαδικασία);
δ. Με τις απαντήσεις του δημιουργεί και νέα ερωτήματα όπως :
1. Γνώριζε εκ των προτέρων και με ποιο τρόπο ότι θα υπήρχε εκπροσώπηση των εα στρατιωτικών στην επιτροπή σύνταξης νέου μισθολογίου δεδομένου ότι την εποχή εκείνη ουδεμία ένδειξη περί τούτου υπήρχε (δεν γνωρίζω αν και σήμερα υπάρχει επίσημη συμμετοχή);
2. Γνώριζε και με ποιο τρόπο ότι η ΕΑΑΣ θα ήταν η εκπρόσωπος των εα Αξιωματικών του Στρατού;
3. Υπήρξε και με ποιο τρόπο αναζήτηση εκπροσώπου της ΕΑΑΣ στην υπόψη επιτροπή ;
4. Έθεσε ο ίδιος υποψηφιότητα ή επελέγη από το ΔΣ της ΕΑΑΣ με επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος;
ε. Επί των λοιπών που αναφέρει δεν θα γράψω και πάλι τίποτε αλλά καλόν θα ήταν να οριοθετήσει τι εννοεί ότι «η προσδοκία θα είναι σε πρώτη φάση να αποφύγουμε τις περικοπές για το 2014»; Αναφέρεται στις περικοπές που έχουν ήδη ψηφισθεί ή αναφέρεται στις φημολογούμενες επιπλέον περικοπές; Αν πρόκειται για το δεύτερο τότε απλώς έχει αποδεχθεί την τακτική των κυβερνώντων που εμπνέεται από τον μύθο του Χότζα την οποία και εφαρμόζουν. Τι ακριβώς θα θεωρήσει ως επιτυχία;
Τέλος θα ήθελα να σχολιάσω τη νοοτροπία του με την οποία σπεύδει να χαρακτηρίσει ως λιθοβόλους ή και λασπολόγους όσους ζητούν να διευκρινισθούν ορισμένα πράγματα. Δεν θα του προσάψω χαρακτηρισμούς (θα μου ήταν εύκολο) αλλά θα ήθελα να με συγχωρήσει που δεν έσπευσα να εκφράσω την άπειρη ευγνωμοσύνη μου για τις προσπάθειές του , όπως άλλοι σχολιαστές έκαναν, δεδομένου ότι δεν το συνηθίζω και μάλιστα σε περιπτώσεις που ανακύπτουν τόσα ερωτηματικά . Θα έπρεπε να γνωρίζει όμως ότι περισσότερο χρήσιμοι είναι αυτοί που του επισημαίνουν τα λάθη του παρά οι άκριτοι θαυμαστές.
Για να μην κουράζω και τους συναδέλφους δεν πρόκειται να επανέλθω επι του θέματος.
Δερμεντζόγλου Στάθης