---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση Επιτυχόντων των Χορηγιών της Γενικής Τράπεζας 2012-2013

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ
«Για το Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της "ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." προς τους Μετοχομερισματούχους του Μ.Τ.Σ.»
1. Στην Αθήνα σήμερα στις 11/07/2014, η επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό 07/03/11-04-14 πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους :
Ταξχο Νικόλαο Τσελεκίδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ, ως Πρόεδρο
Υπτγο ε.α Απόστολο Παπαδόπουλο, Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ, ως μέλος
Κωνσταντίνο Τσέλλο, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καταθέσεων & Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Δίκτυο Καταστημάτων και Εναλλακτικών Δικτύων, ως μέλος
Νικόλαο Μπαδήμα, Περιφερειακό Δντή της Περιφερείας Ν. Ελλάδος ως μέλος και
Στυλιανή Χύτα, Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ως μέλος,
συνήλθε με αντικείμενο:

α. Τη βράβευση, συνολικά, έξι (6) πρωτευσάντων κατά την αποφοίτησή τους, το 2012, από τις Στρατιωτικές Σχολές, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, με 1.000 € έκαστος.
β. Τη βράβευση, συνολικά, έξι (6) εισαχθέντων σε Α.Ε.Ι., το 2012, με την υψηλότερη βαθμολογία, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, με 500 € έκαστος.
γ. Τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε επτά (7) μερισματούχους του ΜΤΣ, οι οποίοι χρειάζονται οικονομική βοήθεια, με 500 € έκαστος.
2. Το ΜΤΣ για την υλοποίηση των ανωτέρω χορηγιών συγκέντρωσε τις υποψηφιότητες, τις οποίες απέστειλε στη Γ.Τ.Ε. Α.Ε.
3. Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα ανωτέρω αποφάσισε τα εξής:

α. Όσον αφορά τη βράβευση των έξι (6) πρωτευσάντων κατά την αποφοίτησή τους, το 2012, από τις Στρατιωτικές Σχολές, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω :
(1) KΩΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων)
(2) ΚΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων)
(3) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωσήφ (Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής)
(4) ΣΤΕΝΗΜΑΧΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Αποστόλου (Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ)
(5) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σωτηρίου (Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών)
(6) ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαράλαμπου (Σχολή Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ)

β. Όσον αφορά τη βράβευση των έξι (6) εισαχθέντων σε Α.Ε.Ι., το 2012, με την υψηλότερη βαθμολογία, τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω :
(1) ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη, με 19.638 μόρια και βαθμό πρόσβασης (19,63) στην Ιατρική Αθηνάς .
(2) ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη, με 19.515 μόρια και βαθμό πρόσβασης (19,46) στο Ε.Μ.Π/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
(3) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου, με 19.476 μόρια και βαθμό πρόσβασης (19,37) στο στο Α.Π.Θ/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
(4) ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου, με 19.458 μόρια και βαθμό πρόσβασης (19,38) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννινων/Τμήμα Ιατρικής .
(5) ΚΑΨΑΛΗ ΕΥΣΕΒΙΑ, με 19.429 μόρια και βαθμό πρόσβασης (19,40) στο Α.Π.Θ/Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
(6) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Μιχαηλ, με 19.393 μόρια και βαθμό πρόσβασης (19,38) στο Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Νομικής.
Διευκρινίζεται ότι για την επιλογή των (6) εισαχθέντων στα Α.Ε.Ι ως κριτήριο επιλογής λήφθηκε υπόψη κατά προτεραιότητα ο βαθμός πρόσβασης.

γ. Όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής βοήθειας σε επτά (7) μερισματούχους του ΜΤΣ, οι οποίοι χρειάζονται οικονομική βοήθεια, δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:
(1) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
(2) ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
(3) ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(4) ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(5) ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
(6) ΤΑΚΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
(7) ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η πληρωμή θα γίνει από τη Γενική Τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων που μας έχουν αποστείλει.
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: