---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014

Διάφορα Οικονομικών (Εξέταση αν υφίσταται νομικός λόγος επεξεργασίας ή μη των συμπληρωματικών Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας που εκδόθηκαν μετά την άρση του παγώματος των μισθολογικών προαγωγών με το Ν. 4093/2012)

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι το ΔΣ/ΜΤΣ, με το Υπ' Αριθμ. 12/7/25 Ιουν 2014 Πρακτικό του, αποφάσισε σε εκτέλεση του Ν.4093/2012, την μη επεξεργασία των συμπληρωματικών Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας (ΦΔΜ) που εξέδωσε το ΟΛΚΕΣ για όσους μερισματούχους η αποστρατεία τους έλαβε χώρα από 01-07-2011 έως και 31-07-2012, καθόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για αναπροσαρμογή των ήδη:
Διενεργηθείσων κρατήσεων
Απονεμηθέντων μερισμάτων περιόδου 1-7-2011 μέχρι 31-7-2012.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, να εκτυπώσουν το συνημμένο αρχείο στο τέλος της ανακοίνωσης για προσωπική τους χρήση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: